Företaget är anslutet till Far vilket innebär att såväl utfört redovisningsarbete som utförda revisioner blir föremål för regelbundna kvalitetskontroller. Som företagare kan du således känna dig trygg med att det arbete som utförs hos Komplett Ekonomitjänst håller en hög kvalitet. Revisionsverksamheten står dessutom under Revisorsnämndens tillsyn.

Komplett Ekonomitjänst startades i oktober 2011. Företaget är en fristående redovisnings- och revisionsbyrå i Trollhättan med f.n. en anställd.

Kunderna är vanligtvis mindre och medelstora ägarledda aktiebolag inom diverse olika branscher.  Som kunder finns även enskilda firmor och handelsbolag.  Geografiskt område f n från Kungälv i söder till Mellerud i Norr.