Henric Dahlquist, född 26 september 1977

 

Jag började min nuvarande yrkesbana våren 2002 då jag som nyutexaminerad civilekonom fick anställning på en av Sveriges ledande revisionsbyråer. Där arbetade jag fram till hösten 2005 då jag fick erbjudande om att istället ta anställning på en medelstor revisionsbyrå i centrala Trollhättan. I december 2009 avlade jag revisorsexamen och blev i mars 2010 godkänd revisor. Under hösten 2011 bestämde jag mig för att stå på egna ben och startade då Komplett Ekonomitjänst. 1 juni 2013 blev jag auktoriserad revisor. Jag är idag både auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor.                      

 

Ungefär hälften av min tid består av att upprätta bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer och ge kvalificerad rådgivning inom skatt. Resterande del består av att utföra lagstadgade revisioner. Jag har även en del kunder som jag bistår med löpande bokföring. Jag trivs med variationen i mitt arbete och kombinationen ger mig förståelse för hela kedjan, från första verifikation till färdig revision.