Om ditt aktiebolag uppfyller mer än ett av nedanstående alternativ måste bolaget ha en revisor.   

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3,

 2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,

 3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.   

Ett nystartat privat aktiebolag behöver således aldrig ha en revisor förrän år 3.